Back

БОГИНО ЗАЙН СУРГАЛТ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

МАНАЙ АКАДЕМИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД

СУДАЛГАА, ИННОВАЦИ

УТБА нь сургалтанд суурилсан үйл ажиллагаанаас сургалт судалгаанд суурилсан бодлогод чиглэгдсэн шинэ бүтэц зохион байгуулалтыг бий болгоход түлхүү анхаарах шаардлагатай байна.

НЭЭЛТТЭЙ, СУДАЛГААНД СУУРИЛСАН СУРГАЛТ

Сургалтын агуулга, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, боловсролын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэн дэмжих, иргэний боловсролыг хөгжүүлэх тогтолцооны тогтвортой хөгжлийг нь хангах боломжийг олгодог нээлттэй боловсролын тогтолцоог төлөвшүүлэхийн төлөө ажиллана.

ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Иргэний боловсролыг хөгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэхийн төлөө болон, нийгэмд чиглэсэн боловсролын олон талт үйлчилгээ үзүүлнэ

3100
ТӨГСӨГЧИДТЭЙ
12
ЧИГЛЭЛЭЭР МЭРГЭШҮҮЛНЭ
21
АЙМГААС ЭЛСЭЛТ АВНА
40
ЖИЛИЙН ТУРШЛАГАТАЙ

АЛСЫН ХАРАА

Хүний хөгжлийн тулгуур болсон сургалт, судалгааны академи байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Улс төрийн бодлогын холч, шинжлэх ухаанч чанарыг цогцлоох намын бодлого судлал, сургалтын байгууллага болно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

- ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ
- НИЙГМИЙН АРДЧИЛАЛ
- ТҮНШЛЭЛ

ШИНЭ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ